Gerson Digital : Denmark

RKD STUDIES

Bibliography – A


Adang 1971
M. Adang, Cornelis Norbertus Gijsbrechts en Franciscus Gijsbrechts, stillevenschilders (doctoral thesis, Rijksuniversiteit Gent ) Ghent 1971

Adrén/Seitz/Bergman 1965
E. Andrén, H. Seitz and E. Bergman, ‘The count Wrangel and Brahe’, in: D. Cooper (ed.), Great family collections, London 1965, pp. 77-96

Anderberg et al. 2005
B. Anderberg et al., SMK Highlights: Statens Museum for Kunst, Copenhagen 2005

Andersen 1879
C. Andersen, Die chronologische Sammlung der dänischen Könige, Copenhagen 1879

Andersen 1942-1946
G. Andersen, ‘Altertavlen i Dalum Kirke’, Fynske Aarbøger II, 1942-1946, pp. 223-230

Andersen 1942-1946A
G. Andersen, ‘Altertavlen i Dalum Kirke. En tilføjelse’, Fynske Aarbøger II, 1942-1946, pp. 482-484

Andersen/Nyborg/Vedsø 2010
M. Andersen, E. Nyborg and M. Vedsø (eds.), Masters, meanings & models. Studies in the art and architecture of the Renaissance in Denmark [Essays published in honour of Hugo Johannsen], Copenhagen 2010

Andersen/Bøggild Johannsen/Johannsen 2011
M. Andersen, B. Bøggild Johannsen and H. Johannsen, Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective. Papers from an International Conference in Copenhagen, 28 September – 1 October 2006 (= PNM, Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History, vol. 16), Copenhagen 2011

Andree/Kreutzer 1986
R. Andree and M. Kreutzer (eds.), cat. Im Lichte des Nordens: Skandinavische Malerei um die Jahrhundertwende, Düsseldorf (Kunstmuseum Düsseldorf) 1986

Andrup 1915
O. Andrup, ‘Nogle Wuchters Arkivalia’, Kunstmuseets Aarsskrift 2 (1915), pp. 190-200

Andrup 1916
O. Andrup, ‘Kunstnerregninger i Griffenfelds Bo’, Kunstmuseets Aarsskrift 3 (1916), pp. 142-151

Andrup 1917
O. Andrup, ‘Et Par hidtil ukendte Frederik III Portraiter’, Kunstmuseets Aarsskrift 4 (1917), pp. 67-75

Andrup 1919
O. Andrup, Katalog over de udstillede Portætter og Genstande paa Frederiksborg, Hillerød 1919

Andrup 1920
O. Andrup, ‘Kunstnere ved den udvalgte prins Christians Hof’, Kunstmuseets Aarsskrift 7 (1920), pp. 96-110

Andrup 1925
O. Andrup, cat. Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Udvalg af Museets Erhvervelser, 1913-1925, Copenhagen 1925

Andrup 1926
O. Andrup, ‘Slaget i Øresund 1658 fremstillet af Willem van de Velde’, Kunstmuseets Aarsskrift 11-12 (1924-1925)(1926), pp. 156-160

Andrup 1932
O. Andrup, ‘Noter vedrørende Karel van Manders Biografi I-II’, Kunstmuseets Aarsskrift 19 (1932), pp. 104-140

Andrup 1933
O. Andrup, Quelques portraits d’artistes étrangers au château de Frederiksborg II: les planches, Copenhagen 1933

Andrup 1934
O. Andrup, ‘Noter vedrørende Karel van Manders Biografi III’, Kunstmuseets Aarsskrift 20-21 (1933-1934) (1934), pp. 141-182

Andrup 1936
O. Andrup, ‘Noter vedrørende Karel van Manders Biografi VI’, Kunstmuseets Aarsskrift 23 (1936), pp. 101-122

Andrup 1937
O. Andrup, ‘Renᴂssance og tidlig Barok’, in: E. Zahle (ed.), Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid, Copenhagen 1937, pp. 33-62

Andrup 1939
O. Andrup, ‘Noter om Karel van Mander VII-VIII’, Kunstmuseets Aarsskrift 26 (1939), pp. 100-113

Andrup 1943
O. Andrup, Katalog over de udstillede Portrætter og Genstande paa Frederiksborg, Hillerød 1943 (2nd edition, 1st edition published 1919)

Andrup 1943A
O. Andrup, ‘Renæssance og tidlig Barok’, in: E. Zahle (ed.), Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid, Copenhagen 1943, pp. 33-62 (2nd edition, 1st published 1937)

Andrup 1948
O. Andrup, Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Billedhefte, Interiører og Portrætter fra Samlingen, fjerde udgave (4th edition), Hillerød 1948

Arnvig 1942-1946
S. Arnvig, ‘Billedskæreren Anders Mortensen fra Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt Nakskov Kirke', Fynske Aarbøger 2 (1942-1946), pp. 157-213

Arnvig 1942-1946A
S. Arnvig, ‘Maleren Hans Schütte fra Odense’, Fynske Aarbøger 2 (1942-1946), pp. 214-222

Askgaard 1988
F. Askgaard, Christian IV, Rigets væbnede arm, Copenhagen 1988

Auction Copenhagen 1670
Forteignelse paa Sl. Carl von Manders Bøger / Teigne-Bøger / Kaaberstycker / Kaaber-Plader / Trævare / Gevær / Seyervercker / Skilderier oc gandske Konstcammer / som paa Mandag den 15. Julij udi den Sl. Mands Gaard paa Østergade skal auctioneris oc selgis, Copenhagen (tryckt hos Jørgen Gøede / Kongl. Mayest. Bogtr.) 15 July 1670

Auction Copenhagen 1688
Fortegnelse paa en deel mobilier og løssøre som Tirsdagen den 4 Decembr: fortkommendis klokken otte om formiddagen og i nestfølgende dage / udi Sl: Anthoni Steenwinckel fordum Kongl: Majest: Contrafeyer hans sidstiboende huus paa Christianshavn i Messieurs Møllers Vaaning / ved offentlig auction skal forhandlis, Copenhagen 4 December 1688

Auction Copenhagen 1931
Fortegnelse over en samling gamle Hollandske malerier tilhørende lensgreve F.C. Moltke, Bregentved = Catalogue of valuable pictures by old Dutch masters the property of the count F.C. Moltke of Bregentved, Copenhagen (Winkel & Magnussen) 1-2 June 1931


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree