Gerson Digital : Denmark

RKD STUDIES

Bibliography – E/F


Ehrenberg 1899
H. Ehrenberg, Die Kunst am Höfe der Herzöge von Preussen, Leipzig/Berlin 1899

Eller 1969
P. Eller, ’Auro pretiosior. Om nogle malere og deres materialer i 17. århundrede’, Kulturminder Ny række 6 (1969), pp. 147-164

Eller 1970
P. Eller, Portrætsamlingen pa Gammelkjøgegaard, Hillerød 1970

Eller 1971
P. Eller, Kongelige portrætmalere i Danmark 1630-82: en undersøgelse af kilderne til Karel van Manders og Abraham Wuchters' virksomhed, Copenhagen 1971

Eller 1971A
P. Eller, ‘Fem søhaner. Ett krigsbytte af Karel van Mander-billeder på Skokloster’, Livsrustkammaren/Journal of the Royal Armoury Stockholm 12 (1971), no. 6, pp. 161-192

Eller 1973
P. Eller, 'Abraham Wuchters 1608-82’ in: E. Lassen (ed.), Dansk kunsthistorie. Billedkunst og skulptur, Copenhagen 1973, vol. 2, pp. 227-260

Eller 1975
P. Eller, Borgerne og billedkunsten på Christian 4’s tid. Uddrag af Helsingørs skifteprotokoller, 1621-1660, Hillerød (Fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund) 1975

Eller 1978
P. Eller, Frederiksborg Museum: illustrated guide, Hillerød 1978

Eller 1984
P. Eller, ‘Absolute Kings of The Seventeenth Century’, Apollo: the magazine of the arts 120 (1984), no. 4, pp. 380-387

Eller 1989
P. Eller, 'Et par kongelige portrætter af Karel van Mander', Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 1989, pp. 108-114

Elling 1937
C. Elling, ‘Senbarok og Rokoko’, in: E. Zahle (ed.), Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid, Copenhagen 1937, pp. 61-94

Elling 1945
C. Elling, ’Nogle Malerier fra Christian IV’s Tid og deres Forbilleder’, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1945, pp. 93-103

Ertz 1979
K. Ertz, Jan Brueghel der Ältere 1568-1625: die Gemälde: mit kritischem Oeuvrekatalog, Cologne 1979

Ertz 1986
K. Ertz, Josse de Momper der Jüngere (1564-1635): die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog. Josse de Momper the Younger (1564-1635): the paintings with critical catalogue raisonné, Freren 1986

Faaborg 1926
T. Faaborg, ‘Schoonjans og Douven. Et Bidrag til Hofkunstens Historie fra det syttende til det attende Aarhundrede’, Kunstmuseets Aarsskrift 11-12 (1926), pp. 224-240

Fabricius/Hammerich/Lorenzen 1945
K. Fabricius, L.L. Hammerich and V. Lorenzen, Holland Danmark: Forbindelserne mellem de to Lande gennem Tiderne (2 vols.), Copenhagen 1945

Falck 1917
G. F(alck), 'Et Billede af Horatius Paulyn', Kunstmuseets Aarsskrift 4 (1917), pp. 179-181

Falck 1926-1928
G. Falck, ‘Mester Michiel og Kunstmuseets Portræt af Christian II’, Kunstmuseets Aarsskrift 13-15 (1926-1928), pp. 129-136

Falck 1929-1930A
G. Falck, ‘Maleri-og Skulptursamlingens Tilvækst fra Juli 1925 til 1929’, Kunstmuseets Aarsskrift 13-15 (1926-1928), pp. 177-196

Ferino-Pagden et al. 2007-2008
S. Ferino-Pagden (ed.), Arcimboldo 1526-1593, Vienna (Kunsthistorisches Museum Wien) Paris (Musée de Luxembourg) 2007-2008

De Fine Licht/Plathe 1996-2002
K. de Fine Licht and S. F. Plathe, Vær Kirke, in: Danmarks Kirker XVI. Århus Amt, no. 9, Copenhagen 1996-2002, pp. 4867-4932

Finsen/Raaschou-Nielsen 1983
H. Finsen and I.V. Raaschou-Nielsen, cat. Vilhelm Hammershøi: painter of stillness and light, New York [NY] (Wildenstein) Washington (The Phillips Collection) 1983

Fischer 1962
E. Fischer, Melchior Lorck: drawings from the Evelyn Collection at Stonor Park, England and from the Department of Prints and Drawings of the Royal Museum of Fine Arts in Copenhagen, Copenhagen 1962

Fischer 1993
C. Fischer, cat. A sight for sore eyes: 53 master drawings from the Department of Prints and Drawings, Copenhagen (The Royal Museum of Fine Arts) 1993

Fischer 1996
E. Fischer, ‘Danskeren Melchior Lorck som kejserlig tegner i 1550ernes Konstantinopel’, in: K. von Folsach et al. (eds.), Den Arabiske Rejse. Danske forbindelser med den islamiske verden gennem 1000 år, Århus 1996, pp. 30-43

Fischer et al. 2009
E. Fischer et al., Melchior Lorck (5 vols.), Copenhagen 2009

Fischer/Sthyr 1953
E. Fischer and J. Sthyr, Seks aarhundreders europæisk tegnekunst, Copenhagen 1953

Flindt 1979
A.M. Flindt, ‘Cort Adlers krigsbytte ̶ sandhed eller myte?’ in: T. Lundbæk, H. Dehn-Nielsen (eds.), cat. Det Indianske Kammer, Copenhagen (Nationalmuseum) 1979, pp. 17-25

De la Fontaine Verwey 1969
H. de la Fontaine Verwey, 'Michel le Blon, graveur, kunsthandelaar, diplomaat', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 103-125

Franken 1878
D. Franken Dz, Adriaen van de Venne, Amsterdam 1878

Franken/Laschitzer 1881/1975
D. Franken and S. Laschitzer, L'Oeuvre gravé des Van de Passe, Amsterdam [1975] (= Scripta artis monographia 19) (2nd edition with suppliment by S. Laschitzer, 1rst published 1881)

Friis 1872-1878
F.R. Friis, Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie, Copenhagen 1872-1878

Friis 1890-1901
F.R. Friis, ’Kunstnerfamilien van Mander’, in: F.R. Friis, Bidrag til dansk Kunsthistorie, Copenhagen 1890-1901, pp. 73-99

Frizzoni 1905
G. Frizzoni, 'Osservazioni critiche', Rassegna d'Arte 5 (1905), pp. 84-87

De la Fuente Pedersen 1998
E. de la Fuente Pedersen, Dansk træskærere. Studier i snedker- og billedskæreri fra renæssancen og brusbaroken, ca. 1560-1660 (unpublished PhD-thesis, Copenhagen University), Copenhagen 1998

De la Fuente Pedersen 2001
E. de la Fuente Pedersen, ‘Et mesterværk fra den sjællandske barok. Lorentz Jørgensens altertavle i Skt. Olai i Helsingør’, in: cat. Håndværk i 2000 år, Copenhagen (Det Kgl. Danske Kunstakademi) 2001, pp. 145-54

De la Fuente Pedersen 2003-2004
E. de la Fuente Pedersen, ‘Cornelius Gijsbrechts og Perspektivkammeret i Det Kongelige Danske Kunstkammer’, SMK Art Journal 2003-2004 (2005), pp. 84-107, 152-160

Folga-Januszewska 1981
D. Folga-Januszewska, ‘Trompe-l’oeil de C.N. Gijsbrechts dans les collections du Musée National de Varsovie’, Bulletin du Musée National de Varsovie 22 (198


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree