Gerson Digital : Denmark

RKD STUDIES

Bibliography – G/H


Gammelbo 1955
P. Gammelbo, ‘Cornelis Norbertus Gijsbrechts og Franciscus Gijsbrechts’, Kunstmuseets Aarsskrift 42 (1955), pp. 125-156

Gammelbo 1960
P. Gammelbo, Dutch still-life painting from the 16th to the 18th centuries in Danish collections, Copenhagen 1960

Garde 1961
G. Garde, Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. og 17. århundrede. Med særligt henblik på de grafiske forbilleder, Copenhagen 1961

Gasiorowski 1976
E. Gasiorowski, ‘Antonis van Obberghen’, Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art 4 (1976), pp. 71-90.

Geiger/Levi/Kokoschka 1954
B. Geiger, L. Levi and O. Kokoschka, Dipinti Ghiribizzosi di Guiseppe Archimboldo, Florence 1954

Van Gelder 1960
H.E. van Gelder, 'Twee Braziliaanse schildpadden door Albert Eckhout', Oud Holland 75 (1960), p. 5-30

Gehring 1921
O. Gehring, Philipp Brandin. Eine biographische Studie über den 1563 bis 1594 tätigen Hauptmeister der mecklenburgischer Renaissance, Rostock 1921

Gerson/Ter Kuile 1960
H. Gerson and E. H. ter Kuile, Art and architecture in Belgium 1600 to 1800, Harmondsworth [etc.] 1960

Ghent 1958
Cat. De Sint Pietersabdij, De gouden eeuw der grote steden, Ghent 1958

Gigas 1883
E. Gigas, Grev Bernardino de Rebolledo. Spansk Gesandt i Kjøbenhavn, Copenhagen 1883

Glarbo 1943
H. Glarbo, ‘Om den Dansk-Engelske Forbindelse i Christian IV’s og Jacob I’s Tid’, Fra Archiv og Museum 2 (1943), pp. 49-50

Gogelein 1976
A.J.F. Gogelein, 'De vier Gedaanten van de Arts, ca. 1610, toegeschreven aan Werner van den Valckert (1585-1627)', in: Jaarverslag van de Vereniging Rembrandt (1976), pp. 43-45

Göthe 1895
G. Göthe,‘ Introduction’ in: Tafvalsamlingen på Wanås, Stockholm 1895

Granberg 1911-1913
O. Granberg, Inventaire Général des Trésors d’Art, peintures & sculptures, principalement de Maîtres étrangers (non Scandinaves) en Suède (3 vols.), Stockholm 1911-1913

Granberg 1929-1931
O. Granberg, Svenska Konstsamlingarnas Historia (3 vols.), Stockholm 1929-1931

Grandjean 1984
B. Grandjean, 'Architecture and Interior Decoration in the Reign of Frederik IV (1699-1730), Apollo: the magazine of the arts 120 (1984), no. 4,, pp. 398-405

Grewenig 1996
M.M. Grewenig, Mysterium Wein: die Götter, der Wein und die Kunst, Stuttgart 1996

Gudlaugsson 1938
S.J. Gudlaugsson, Ikonographische Studien über die holländische Malerei und das Theater des 17. Jahrhunderts (dissertation Philosophische Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin), Würzburg 1938

Gudlaugsson 1943
S.J. Gudlaugsson, 'Jacob Jordaens of Heinrich Dittmers?', Oud-Holland 60 (1943), pp. 143-147

Gundestrup 1991-1995
B. Gundestrup, Det kongelige danske Kunstkammer 1737 / The Royal Danish Kunstkammer 1737 (3 vols.), Copenhagen 1991-1995

Gunnarsson 1998
T. Gunnarsson, Nordic landscape painting in the nineteenth century, New Haven [CT] [etc.], 1998

Gunnarsson et al. 2006
T. Gunnarsson et al., cat. A mirror of nature: Nordic landscape painting 1840-1910, Copenhagen (Statens Museum for Kunst) 2006


Habela 1965
Jadwiga Habela, Antonis van Obberghen, architekt i fortyfikator flamandzki z przelomu XVI i XVII wieku (diss.), Gdańsk 1965

Halén 2014
W. Halén, Norge 1814. Tidsbilder design og mote klassisk Chrisiania, Oslo 2014

Hansen/Bøggild Johannsen 1993
A. Hansen and B. Bøggild Johannsen, ‘Imo Licet. Omkring Niels Hemmingsens Billedsyn’, in: A. Berg et al (eds.), Kirkearkæologi og kirkekunst. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie, Øvre Ervik 1993, pp. 181-198

Hartkamp-Jonxis/Smit 2004
E. Hartkamp-Jonxis and H. Smit, European tapestries in the Rijksmuseum, Zwolle 2004

Hartkamp-Jonxis 2006
E. Hartkamp-Jonxis, ‘Scandinavische connectie. Nederlandse wandtapijten en andere tapisserieweefsels in relatie tot hun Deense en Zweedse afnemers, 1615 tot 1660’, Textielhistorische bijdragen 46 (2006), pp. 45-72

Haverkorn van Rijsewijk 1892
P. Haverkorn van Rijsewijk, ‘De Nalatenschap Van Crispiaen Van De Pas Den Oude’, Oud- Holland 10 (1892), pp. 97-128

Heiberg 1979
S. Heiberg, ‘Et portræt af Gunde Rosenkrantz’, Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 1979, pp. 76-80

Heiberg 1983
S. Heiberg, ‘Art and Politics. Christian IV's Dutch and Flemish Painters’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 2 (1983), Leiden 1984, pp. 7-24

Heiberg 1986
S. Heiberg, 'Engelske Christian IV portrætter', Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 1986, pp. 92-98

Heiberg et al. 1988
S. Heiberg (ed.), cat. Christian IV and Europe (19th art exhibition of the Council of Europe), Copenhagen 1988

Heiberg 2002
S. Heiberg, ‘Pieter Isaacsz og Danmark’, Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet: Årsskrift 2002, pp. 84-97

Heiberg 2006
S. Heiberg, Christian 4. - en europæisk statsmand, Copenhagen 2006

Heiberg et al. 2006
S. Heiberg (ed.), Christian 4. og Frederiksborg, Copenhagen 2006

Heiberg 2007
S. Heiberg, ‘Art and the Staging of Images of Power – Christian IV and Pictorial Art’, in: B. Noldus and J. Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625). Court Painter, Art Dealer and Spy, Turnhout 2007, pp. 231-244

Heiberg 2009
S. Heiberg, ‘C5tus Skillerie som Pallas holder’, Polyhistor. Festskrift til Helge Gamrath, Aalborg 2009, pp. 21-41

Heim 2012
J. Heim, cat. L’âge d’or de la peinture danoise, Paris (Galerie Jean-François Heim) 2012

Heimbürger 1988
M. Heimbürger, Bernardo Keilhau detto Monsù Bernardo, Rome 1988

Hein 1987
J. Hein, ‘Prinsessens lakered Tårnkammer på Rosenborg: Nyfund i forbindelse med en restaurering’, Nationalmuseets Arbejdsmark 1987, pp. 128-142

Hein 2005
J. Hein, ‘Den skjulte Musik’ [Rosenborg], Skalk (2005), no. 2, pp. 12-17

Hein 2006
J. Hein, ‘Christian 4. og Rosenborgs billedverden’, in: J. Hein et al., Christian 4. og Rosenborg 1606-2006, Copenhagen (Rosenborg) 2006, pp. 25-50

Hein 2009
J. Hein, The treasure collection at Rosenborg Castle: the inventories of 1696 and 1718: Royal Heritage and collecting in Denmark-Norway 1500-1900, (3 vols.), Copenhagen 2009

Hein et al. 2006
J. Hein et al., Christian 4. og Rosenborg 1606-2006, Copenhagen (Rosenborg Slot) 2006

Hein/Johansen 1986
J. Hein and K. Johansen, cat. Sophie Amalie. Den onde dronning?, Copenhagen (Rosenborg Slot) 1986

Hein/Kristiansen 2005
J. Hein, P. Kristiansen, Rosenborg Castle. A guide to the Danish royal collections, Copenhagen 2005

Helsted 1984
D. Helsted, ‘Christian VIII; Intelligent Amateur’, Apollo: the magazine of the arts 120 (1984), no.4,, pp. 418-425

Hendriksen 1883
F. Hendriksen, Illustreret katalog over den Nordiske Kunstudstilling ved Charlottenborg 1883, Copenhagen 1883

Herrin 2014
A. Herrin, ‘Recycling and Reforming Origins: The Double Creation in Claes Jansz. Visscher’s Theatrum Biblicum (1643)’, in: E. Stronks et al., Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800, Ashgate 2014 (forthcoming), pp. 183-204

Hertz 1924
P. Hertz, ‘Den kongelige Malerisamlings Tilblivelse’, Kunstmuseets Aarsskrift 1921-1923 (1924), pp. 358-390

Hillerød 1926
N.n., The Museum of National History at Frederiksborg Castle, Hillerød 1926

Hillerød 1927
Cat. Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Billedhefte, Interiører og Portrætter fra Samlingen, Hillerød 1927

Hillerød 1936
N.n., Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Kort Vejledning samt Nummerfortegnelse, Hillerød 1936

Hillerød 1943
N.n., Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg: Billedhefte, Interiører og Portrætter fra Samlingen (3rd edition), Hillerød 1943

Hillerød 1953
Cat. Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg 1928-1953: beretning om museets virksomhed: katalog over et udvalg af dets erhvervelser: udgivet af museets bestyrelse i anledning af 75 aars jubilæet 1953, Hillerød 1953

Hillerød 1971
Cat. The Museum of National History at Frederiksborg Castle: official guide, Hillerød 1971

Hillerød 1972
Cat. Frederiksborg Museum: udstillingen vinteren 1972-1973, Hillerød 1972

Heiberg 2002
S. Heiberg, 'Pieter Isaacsz og Danmark. I anledning af en nyerhvervelse', Carlsbergfondet Frederiksborgmuseet Ny Carlsbergfondet. Årsskrift (2002), p. 84-97

Helliesen 1976
V. S. Helliesen, cat. Nederlandske tegninger (ca. 1600 - ca. 1700): i Nasjonalgalleriet, Oslo 1976

Høeg Brask 1941
R. Høeg Brask, 'Den Hollandsk-Danske Maler Jacob Coning (c. 1649-1721): et kunstnerliv, afgrænset ved Hjælp af Signaturer', Historiske Meddelelser om Staden København og dens Borgere (3rd Series) 4 (1941), no. 6-7, pp. 329-348

Hofstede de Groot 1893
C. Hofstede de Groot, Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte: Arnold Houbraken und seine ’Groote Schouburgh’, The Hague 1893

Holck/Beckett 1914-1918
V. Holck and F. Beckett, Frederiksborg (2 vols., vol. 1: Opmaalinger, compiled by V. Holck; vol. 2: Slottets historie compiled by F. Beckett), Copenhagen 1914-1918

Hollstein 1949-
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts c. 1450-1700, Amsterdam 1949-

Honnens de Lichtenberg 1981
H. Honnens de Lichtenberg, ‘Some Netherlandish artists employed by Frederik II’, Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art 8 (1981), pp. 51-71

Honnens de Lichtenberg 1985
H. Honnens de Lichtenberg, ‘Johan Gregor van der Schardt: Sculptor – and Architect’, Hafnia, Copenhagen Papers in the History of Art 12 (1985), pp. 147-164

Honnens de Lichtenberg 1989
H. Honnens de Lichtenberg, ‘Some Netherlandish artists employed by Frederik II’, Hafnia. Copenhagen Papers in the History of Art 8 (1989), pp. 51-71

Honnens de Lichtenberg 1991
H. Honnens van Lichtenberg, Johann Gregor van der Schardt: Bildhauer bei Kaiser Maximilian II. am dänischen Hof und bei Tycho Brahe, Copenhagen 1991

Hoogewerff 1932
G. J. Hoogewerff, 'De tentoonstelling van oude Nederlandsche Schilderkunst te Milaan, Mei-Juni 1922', Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 2 (1922), pp. 167-177

Houbraken 1718-1721
A. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen ... zijnde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), The Hague 1718-1721

Houkjær 1988
U. Houkjær, ‘Dutch Artists in the Service of Danish History. The Kronborg Series’, Apollo: the international magazine of the arts 3 (1988), pp. 99-103

Houkjær 2006
U. Houkjær, ‘Kunsten styrker riget’, in: Bach-Nielsen et al. 2006, pp. 300-309

Howoldt et al. 2013
J. Howolt et al., cat. Dänemarks Aufbruch in die Moderen. Die Sammlung Hischprung von Eckersberg bis Hammershøi, Hamburg 2013


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree