Gerson Digital : Denmark

RKD STUDIES

Bibliography – R


Raabymagle 1999
H. Raabymagle, The Palace of Christian VII. Amalienborg (2 vols.), Copenhagen 1999

Ragn Jensen 2007
H. Ragn Jensen, 'Isaac Isaacsz', in: B. Noldus and J. Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625). Court Painter, Art Dealer and Spy, Turnhout 2007, pp. 205-217

Rasmussen 1916
G. Rasmussen (with a foreword by K. Madsen), 'Toussaint Gelton', Kunstmuseets Aarsskrift 3 (1916), pp. 133-142 (in translation, see § 9)

Reindel 2011
U. Reindel, The King’s Tapestries: Pomp & Propaganda at Kronborg Castle, Copenhagen 2011

Van Regteren Altena 1936
I.Q. van Regteren Altena, The drawings of Jacques de Gheyn, Amsterdam [etc.] 1936

Van Regteren Altena 1983
I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn: three generations (3 vols.), The Hague [etc.] 1983

Robinson 1990
M.S. Robinson, The paintings of the Willem van de Veldes: a catalogue of the paintings of the Elder and the Younger Willem van de Velde (3 vols.), Greenwich [etc.] 1990

Roding 1991
J. Roding, Christiaan IV van Denemarken (1588-1648). Architectuur en stedenbouw van een Luthers vorst (diss.), Alkmaar 1991

Roding 1996
J.G. Roding, 'The North Sea coasts, an architectural unity?', in: J. Roding and L. Heerma van Voss (eds.), The North Sea and Culture (1550-1800): proceedings of the International Conference held at Leiden, 21-22 April 1995, Hilversum 1996, pp. 96-106

Roding 2001
J. Roding, ‘Tekst en beeld in het trompe-l’oeil van Cornelis Norbertus Gijsbrechts en de ‘perspectiefkamer’ van Frederik III en Christian V van Denemarken uit de periode 1668-1672’, in: K. Bostoen, E. Kolfin, P.J. Smith (eds.), ‘Tweelinge eener dragt’. Woord en beeld in de Nederlanden (1500-1750), Hilversum 2001, pp. 275-297

Roding 2006
J. Roding, , ‘The ‘Kunst und Wunderkammer’, the library and collection of paintings of Karel van Mander III (c. 1610-1670) in Copenhagen’, Tijdschrift voor Scandinavistiek, 27 (2006) 1, pp. 25-40

Roding 2007
J. Roding, ‘The Isaacsz Family – Constant Travellers between Holland and Denmark’, in: B. Noldus and J. Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625). Court Painter, Art Dealer and Spy, Turnhout 2007, pp. 131-137

Roding 2007A
J. Roding, ‘The Seven Ages of Man – The Decoratieve Scheme for the Great Hall at Rosenborg Castle’, in: B. Noldus and J. Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625). Court Painter, Art Dealer and Spy, Turnhout 2007, pp. 180-203

Roding 2007B
M. Roding, 'Adriaen van Nieulandt - Pieter Isaacsz's Versatile Pupil', in: B. Noldus, J. Roding (eds.), Pieter Isaacsz (1568-1625). Court Painter, Art Dealer and Spy, Turnhout 2007, pp. 219-229

Roding 2014
J. Roding, Karel van Mander III (Delft 1609 - Kopenhagen 1670), hofschilder van Christiaan IV en Frederik III, Hilversum 2014

Roding/Heerma van Voss 1996
J. Roding and L. Heerma van Voss (eds.), The North Sea and Culture (1550-1800): proceedings of the International Conference held at Leiden, 21-22 April 1995, Hilversum 1996

Roding/Stompé 1997
J. Roding and M. Stompé, Pieter Isaacsz (1569-1625): een Nederlandse schilder, kunsthandelaar en diplomaat aan het Deense hof, Hilversum 1997

Roessell 1963-1968
A. Roessell (ed.), Danske slotte og herregårde (20 vols.), Copenhagen 1963-1968

De Roever 1885
N. de Roever, ‘Drie Amsterdamsche schilders. (Pieter Isaaaksz, Abraham Vinck, Cornelis van der Voort.)’, Oud- Holland 3 (1885), pp. 173-208

De Roever 1886
N. de Roever, ‘Rijfelarijen’, Oud-Holland 4 (1886), pp. 190-197

Van Roey 1968
J. van Roey, ‘Het Antwerpse geslacht Van Haecht (Verhaecht). Tafereelmakers, schilders, kunsthandelaars’, Miscellanea Jozef Duverger 1 (1968), pp. 216-230

Rohden Olesen 2012
C. Rohden Olesen, Kongens Bryghus. Archeological Report (Københavns Museum. Museum of Copenhagen), Copenhagen 2012

Römelingh et al. 1984
J. Römelingh (ed.), Art in Denmark 1600-1650 (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 2), Delft 1984

Rønberg 1997
L..B. Rønberg‚ 'Hollandse invloeden', in: De Gouden Eeuwen van Denemarken 1800-1850, The Hague (Museum Het Paleis) 1997, pp. 103-120

Rønberg 2001
L..B. Rønberg, ‚'Huiselijk leven in twee gouden eeuwen – invloeden en verbanden', in: Twee Gouden Eeuwen. Schilderkunst uit Nederland en Denemarken, Amsterdam (Rijksmuseum) Copenhagen (Statens Museum for Kunst) 2001, pp. 72-141

Rønberg et al. 2001
L.B. Rønberg et al., cat. Twee gouden eeuwen: schilderkunst uit Nederland en Denemarken, Amsterdam (Rijksmuseum) and Copenhagen (Statens Museum for Kunst) 2001

Rønberg/Pedersen/Van de Wetering 2006
L.B. Rønberg, E. de la Fuente Pedersen, E. van de Wetering, Rembrandt?: the master and his workshop, Copenhagen 2006

Rostrup Bøyesen 1941
L. Rostrup Bøyesen, 'Abraham Wuchters i Sverige 1660-1662’, Kunstmuseets Aarsskrift 28 (1941), pp. 79-120

Rotterdam 1958
Cat. Witte Cornelisz. de With: vice-admiraal van Holland en West-Friesland 1599-1658, Rotterdam (Maritiem Museum Prins Hendrik) 1958

Roussell 1963-1968
A. Roussel (ed.), Danske Slotte og Herregårde (20 vols.), Copenhagen 1963-1968


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree